ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Vizyonumuz (Özbakış)
ESOGÜSEM

Kamu-özel sektör, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri yaparak “yaşam boyu eğitim kültürü” ile “üniversite toplum buluşmasını” geliştirmek için ara yüzler oluşturmaktır.