ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
İletişim Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM SÜRECİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

Toplanan kişisel verileriniz (Ad/Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası, Mesajınız ) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafınızla yazılı iletişime geçilmesi, üniversitemizin ve eğitim programlarımızın tanıtılması, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, amacıyla “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” nedeniyle; tarafınıza tanıtım, reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise yalnızca ‘’Açık rıza vermeniz’’ halinde kullanılır.

 

 

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin ve tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi amaçları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortaklarımız dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

 

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve www.ogu.edu.tr internet adresimizde bulunan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnine inceleyebilir ve kvkk@ogu.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.