ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı Programı

Eğitimin Adı

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı Programı

Eğitimin Amacı

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini uygulatmak, acil durumlarda bina–tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı toplam 4 saatlik(3 saat teorik+1 saat pratik) bir eğitimdir. Teorik eğitim sonrası kişiler çıkış noktalarından tahliye edilip birebir yangın söndürme tatbikatına katılacaklardır. Eğitim esnasında kullanılmak üzere firmanızdan bir miktar yanıcı malzeme yangın söndürme tüpü istenmektedir. Eğitim sonunda firmanıza yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı dosyası teslim edilecektir.


Eğitimin İçeriği

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi ve Tatbikatı

 

Eğitimde Neler Öğrenebilirim?

• Ülkemizde gerçekleşen yangın olayları ve istatistikler
• Yanma ve yangın tanımı
• Yanma çeşitleri
• Yanıcı maddeler ve özellikleri
• Yangın sebepleri ve etkenleri
• Yangın önleyici tedbirler
• Yangın sınıfları ve özellikleri
• Yangın çeşitleri ve özellikleri
• Yangın yerinde tehlikeler
• Söndürme metotları
• Söndürme maddeleri ve özellikleri
• Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı
• Yangın anında hareket tarzı
• Yangınlarda tahliye ve toplanma
• İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri
• İşletme acil durum planı tanıtılması

Yasal Zorunluluk İçin Zorunlu Tarih Var Mı?
Yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatları YILDA EN AZ 1 KEZ

Eğitimin Sonunda Ne Olur?
Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitime katılım belgesi verilir.

Katılımcı Sayısı: 25 kişi ( En fazla )

Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim öncesi ve sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.

Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, televizyon, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.

Kimler İçin

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre ait işletmelerin yangınla ilgili birimlerinde,
• En az ortaöğrenim mezuniyetine sahip,
• Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik, ilk ve acil yardım) mezunları; lisans (Acil durum afet yönetimi, mühendislik, mimarlık, inşaat gibi) programlarına devam eden ya da mezun olan kişiler,
• Çalıştığı iş yerinde yangınla ilgili birimlerde çalışan/çalışacak olanlar
• Amir, ekip başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlarda çalışan,
• Güvenlik personeli olup güvenlik konularında çalışan ve kendini geliştirmek isteyen,
• İş Güvenliği Uzmanları (A-B- C Sınıfı İSG Uzmanları) ve teknikerleri, İş Güvenliği ve Sağlığı alanında Yüksek lisans yapmış veya yapmaya devam edenler,
• Yangın söndürme araç ve gereçlerinin üretim, pazarlama ve satış işleri ile iştigal eden firmaların eğitim işleri ile görevlendirilen personeli, aynı zamanda çalıştığı kurumda tüm ve ilgili personele genel yangın eğitimi verebilecek yetkinliğe sahip, acil eylem planlaması yapabilen, yangın ve yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi personel,

Eğitmenler

Yangın Güvenliği Uzmanı Serap MERGEN – ESOGÜ Sivil Savunma Birimi

Kapsam ve Yasal Dayanak

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler gereği verilmesi zorunludur.
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu içinde; tüm personele ve acil durum ekiplerine verilmesi gereken yangın eğitimleri bulunmaktadır.
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.
• Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.
• İlgili yasa ve yönetmelik gereği işyerlerinde ve binalarda “Yangın Güvenlik Sorumlusu” görevlendirilmelidir.

Belge Açıklaması

Program sonunda yapılan yüzde 70 katılım şartını sağlayan katılımcılara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

Ödeme Şekli

1) Banka hesabına Havale/EFT
2) Kredi kartıyla tüm kartlara tek çekim

Ek Bilgi

Kurum ve kuruluşlara veya özel sektördeki işletmelere yönelik özel fiyat seçeneğiyle gruplar oluşturulabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Eğitim Süresi

4 Saat

Eğitim Gün ve Saatleri

Gruba göre belirlenir

Eğitim Ücreti

1080₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

ESOGÜSEM

Bilgi Almak İstiyorum

  Ön Başvuru Formu

  Eksik bilgi girilmesi halinde kayıt işleminiz gerçekleşmez. (*) ile işaretli tüm alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

  1. TC Kimlik No (*)
  2. Ad (*)
  3. Soyad (*)
  4. Doğum Tarihi (*)
  5. Cinsiyet (*)
  6. Mezun Olduğunuz Lisans Programı (*)

   En son mezun olduğunuz öğrenim durumunuzu seçiniz

  7. Meslek
  8. E-posta Adresi (*)
  9. Mobil Telefon No (*)
  10. Eklemek İstedikleriniz
  11. Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.
  12. Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın http://esogusem.ogu.edu.tr ve www.ogu.edu.tr internet adreslerinde ve üniversite ile Sürekli Eğitim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına

   Açık rıza veriyorumAçık rıza vermiyorum
  13. Güvenlik Sorusu (*)