ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitimin Adı

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Yaşam boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları rekabet ortamında rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundadır. Bunu gerekli kılan temel unsur içinde bulunduğumuz çağdaki bilgi tabanlı teknolojilerdeki hızlı değişime ayak uydurma gereksinimi olarak açıklanabilir. Özellikle günümüzde, mesleklerin ortalama 4 yılda bir yenilendiği dikkate alınırsa, insan kaynaklarının sürekli eğitimi daha da önem kazanmaktadır. Bu durumu fark eden özel/kamu kurum ve kuruluşları insan kaynaklarının sürekli eğitimine yatırım yapmakta ve bu eğitimi etkili biçimde yerine getirebilecek eğiticiler yetiştirmeye çalışmaktadırlar.

Eğiticilerin Eğitimi programının temel amacı kurum personelinin eğitiminde görev alacak eğiticileri özellikle öğrenme-öğretme sürecinde başarılı bir eğitim verebilecek düzeyde yetiştirmektir. Bu eğitim her iki amaca da uygun olarak planlanmıştır ve eğitim bilimleri alanındaki uzman uygulayıcılar tarafından verilecektir.

Eğitimin İçeriği

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

 

KONU 1: TEMEL KAVRAMLAR (2 ders saati)

 • İyi eğiticinin özellikleri
 • Eğitici kimliğini geliştirme

KONU 2: YETİŞKİN EĞİTİMİ (3 ders saati)

 • Eğitimin temel kavramları
 • Yetişkinlerin özellikleri
 • Yetişkin eğitiminin temel prensipleri
 • Yetişkin öğrenme teorileri

KONU 3: YETİŞKİN EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİ (3 ders saati)

 • Beklenti ve süreçlerin belirlenmesi
 • Zaman yönetimi
 • Motivasyon

KONU 4: EĞİTİM / ÖĞRETİM PROGRAMI TASARLAMA (8 ders saati)

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programının Öğeleri
 • Hedefler
 • Eğitim Durumları
 • Sınama Durumları
 • Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
 • Program ve Tasarım
 • Eğitim Ortamı
 • Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
 • Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
 • Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
 • Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
  – Yapılandırmacılık
  – Proje Temelli Öğrenme
  – Problem Temelli Öğrenme
  – Beyin Temelli Öğrenme
  – Tam Öğrenme
  – Yaşam Boyu Öğrenme

KONU 5: ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (8 ders saati)

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar / Teknikler / Uygulamalar

 • Yapılandırmacılık
 • Proje Temelli Öğrenme
 • Problem Temelli Öğrenme
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • Tam Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
 • Düz anlatım
 • Soru-Cevap ve Tartışma
 • Grup Çalışması
 • Vaka Analizi
 • Simulasyon
 • Rol Yapma

KONU 6: ETKİLİ İLETİŞİM (8 ders saati)

 • İletişim
 • İletişimin İşlevleri, Tipleri ve Modelleri
 • Sözlü ve Sözsüz İletişimi
 • Sözsüz İletişimi Etkileyen Faktörler ve Kişilerarası Duyarlılık
 • Örgüt içi İletişim ve Çatışma
 • Tümden Reddetme
 • Aşırı Genelleme
 • Algı Yasaları
 • İletişim Becerisi
 • Kişilerarası İletişim ve İletişimde Dinleme
 • Etkili Dinleme ve Özellikleri
 • Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati
 • Empati Sempati İlişkisi
 • Kişilerarası İletişimde Kendini Açma
 • Çatışma Türleri ve Çözme Teknikleri
 • İletişim modelleri
 • İletişim becerileri
 • Farklı özelikleri olan katılımcılarla iletişim
 • Sunum becerileri

KONU 7: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (4 ders saati)

 • Öğrenme, öğretme ve teknoloji ilişkisi
 • Web 2.0 teknolojileri
  – Çevrimiçi sunum programları
  – Ortak dosya kullanım programları
  – Çevrimiçi Sınıf Araçlarının Kullanımı
  – Çevrimiçi Video ve Sunum Oluşturma
  – Çevrimiçi Ölçme / Değerlendirme Oluşturma
  – Çevrimiçi Kavram Haritası Oluşturma
  – Kelime Bulutu programları
  – Grafik / İnfografik oluşturma

KONU 8: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (4 ders saati)

 • Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
 • Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
 • Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler
 • Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri
 • Sınav sorusu hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Performans değerlendirme

KONU 9: EĞİTİM UYGULAMALARI (5 ders saati)

Kimler İçin

İş Yeri Hekimleri
İş Güvenliği Uzmanları
İSG Profesyonelleri
Eğitici becerilerini geliştirmek ve sertifika almak isteyenler
Şirketlerin insan kaynakları veya eğitim birimlerinde çalışanlar
Kurum içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki kişiler
Eğitmen olarak kendisini geliştirmek isteyenler

Eğitim İçin Gerekli Belgeler

Mezuniyet Belgesi(Diploma) Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 ad. vesikalık fotoğraf
Banka dekontu (internet çıktısı) veya kredi kartı ile merkezimizde ödeme yapabilirsiniz. (sadece hafta içi )

Belge Açıklaması

Program sonunda yapılan online sınavda başarı gösteren ve yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi onaylı Sertifika verilecektir.
Sertifikalar E-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

Örnek sertifikayı incelemek için burayı tıklayın.

Ödeme Şekli

1) Banka hesabına Havale/EFT
2) Kredi kartıyla tüm kartlara tek çekim

Eğitim Türü

Online Eğitim

Eğitim Süresi

45 Saat

Eğitim Ücreti

1000₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

ESOGÜSEM

Bilgi Almak İstiyorum

  Ön Başvuru Formu

  Eksik bilgi girilmesi halinde kayıt işleminiz gerçekleşmez. (*) ile işaretli tüm alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

  1. TC Kimlik No (*)
  2. Ad (*)
  3. Soyad (*)
  4. Doğum Tarihi (*)
  5. Cinsiyet (*)
  6. Mezuniyet Durumu (*)

   En son mezun olduğunuz öğrenim durumunuzu seçiniz

  7. Meslek
  8. E-posta Adresi (*)
  9. Mobil Telefon No (*)
  10. Eklemek İstedikleriniz
  11. Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.
  12. Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın http://esogusem.ogu.edu.tr ve www.ogu.edu.tr internet adreslerinde ve üniversite ile Sürekli Eğitim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına

   Açık rıza veriyorumAçık rıza vermiyorum
  13. Güvenlik Sorusu (*)