ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Aile Danışmanlığı ve Meslek Elemanı Sertifika Programı

Eğitimin Adı

Aile Danışmanlığı ve Meslek Elemanı Sertifika Programı

Eğitimin Amacı

Aile Danışmanlığı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır.

 

Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır.

 

Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika Programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinin ve farklı özel kurumların ihtiyaç duyduğu “Aile Danışmanı” yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar.

 

Aile Danışmanlığının İşlevi

Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

 

Meslek Elemanı Kimdir?

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine göre açılan Merkezlerde Aile Danışmanlı ile birlikte görev yapar. Meslek Elemanı mesleğinin gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir. Merkezdeki ortak görevleri ise Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek, Merkezde yapılacak çalışmaları planlamak, Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları gizlilik esasına göre düzenli olarak tutmak, değerlendirmek ve saklamak, Görevlerini diğer meslek elemanları ile ekip çalışması ve süpervizyon esasına göre yürütmektir.

 

Aile Danışmanlığı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

aile danışmanlığı

Kimler İçin

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlandı. Bu eğitime başvurabilecek meslek grupları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunlarıdır. Bu bölümlerden mezun olanlara aile danışmanı olma yolunu açan yönetmeliğe göre 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim süresi yönetmelikle belirlenmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

Eğitmenler

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT – PDR Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Kerim SELVİ – Psikoloji Bölümü
Dr. Öğrt. Üyesi Fatma ALTINSOY – PDR Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YILMAZ – PDR Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU – Özel Eğitim Bölümü
Doç. Dr. Bahar ÖCAL APAYDIN – Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Engin ÖZAKIN – Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER – Ebelik Bölümü


Kapsam ve Yasal Dayanak

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NERELERDEN ALINABİLİR?

Yönetmenlik gereği kapsamlı bir eğitim programı gerektiren Aile Danışmanlığı Sertifika Programları şuanda yalnızca Üniversiteler tarafından düzenlenebilmektedir. Teorik Bilgi-Uygulama ve Supervizyon ile birlikte toplamda minimum 450 saatlik eğitim sonunda alınabilen sertifikalar sadece Üniversiteler tarafından verilebilmektedir.

YÖNETMELİK

Bilindiği üzere 04.09.2012 tarihinde yeni “Aile Danışmanlığı Yönetmeliği” Resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasıyla beraber 300 saatlik teorik, 30 süpervizyon olmak üzere toplam 150 saatlik uygulama eğitim süresinden oluşan 450 saatlik eğitim süresi resmileşerek kesinlik kazandı. Merkez açma ve eğitim verme standart ve koşulları yeniden düzenlendi. Daha önce Aile Danışmanlığı Sertifikası alan kişilerin, eğitimlerini 3 yıl içerisinde 450 saate (300 saat teori + 30 süpervizyon + 120 uygulama olmak üzere) tamamlamaları gerekiyor. Bununla beraber yayımlanan yönetmelik, daha önce Aile Danışma Merkezi ruhsatı alan kurumların da en geç 1 yıl içinde yönetmelikte belirtilen standartlara göre revizyona gitmelerini zorunlu kılıyor.

YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDELERİ:

Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri

MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1) Eğitim yönetmelik çerçevesinde 300 saat teorik; 50 saat süpervizyon; 50 saat tez çalışması; 50 saat canlı vaka çalışması şeklinde gerçekleşecek olup toplam 450 saattir.

2) 350 Saat Aile Danışmanlığı Sertifika Tamamlama Eğitimi (Daha önce 100, 120 veya 150 saat Aile Danışmanlığı Eğitimi alanlar için açılacaktır).

3) Meslek Elemanı Sertifika Programı 80 saat teorik, 40 saat uygulama toplam 120 saat gerçekleşecektir.

Not: Eğitimlerimizin teorik kısmına %70, uygulama kısmına %80 devam mecburiyeti vardır.

Eğitim İçin Gerekli Belgeler

Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf
Ücret peşin yatırılacak ise banka dekontu
Daha önce daha az saat Aile Danışmanlığı eğitimi alındı ise alındığına dair belge ile gelmeniz gerekmektedir.

Belge Açıklaması

Program sonunda yapılan sınavda başarı gösteren ve yüzde 80 katılım şartını sağlayan katılımcılara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi onaylı Sertifika verilecektir.
Sertifikalar E-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

Örnek sertifikayı incelemek için burayı tıklayın.

Ödeme Şekli

1) Banka hesabına EFT/Havale

2) Tüm kredi kartlarına tek çekim veya Ziraat kredi kartlarına 6 taksit yoluyla ödenebilir.

Ek Bilgi

EĞİTİMİN SÜRESİ:
1) Eğitim yönetmelik çerçevesinde 300 saat teorik; 40 saat süpervizyon; 60 saat tez çalışması; 50 saat canlı vaka çalışması şeklinde gerçekleşecek olup toplam 450 saattir.
2) 350 Saat Aile Danışmanlığı Sertifika Tamamlama Eğitimi (Daha önce 100, 120 veya 150 saat Aile Danışmanlığı Eğitimi alanlar için açılacaktır).
3) Meslek Elemanı Sertifika Programı 80 saat teorik, 40 saat uygulama toplam 120 saat gerçekleşecektir.
Not: Eğitimlerimizin teorik kısmına %70, uygulama kısmına %80 devam mecburiyeti vardır.

ESOGÜSEM tarafından yürütülecek uzaktan eğitimler için herhangi bir program indirilmesine ihtiyaç yoktur.
Katılımcılar, online eğitim platformu üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile eğitimlere giriş yapılabilecektir. Ayrıca canlı dersleri daha sonra kayıttan izleme imkanı vardır.

Eğitim Türü

Online Eğitim

Eğitim Süresi

450 Saat

Eğitim Gün ve Saatleri

Ön başvuru sürecinde
Cumartesi ve Pazar günleri
09.00-19.00 arası canlı ders

Eğitim Ücreti

Aile Danışmanlığı ve Meslek Elemanı 2024 ücreti yakın zamanda ilan edilecektir.

Eğitim Yeri

ESOGÜSEM

Bilgi Almak İstiyorum

  Ön Başvuru Formu

  Eksik bilgi girilmesi halinde kayıt işleminiz gerçekleşmez. (*) ile işaretli tüm alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

  1. TC Kimlik No (*)
  2. Ad (*)
  3. Soyad (*)
  4. Doğum Tarihi
  5. Cinsiyet (*)
  6. Mezuniyet Durumu (*)
  7. Mezun Olduğunuz Lisans Programı (*)
  8. E-posta Adresi (*)
  9. Mobil Telefon No (*)
  10. Kayıt Olmak İstenen Program (*)
  11. Eklemek İstedikleriniz
  12. Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.
  13. Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın http://esogusem.ogu.edu.tr ve www.ogu.edu.tr internet adreslerinde ve üniversite ile Sürekli Eğitim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına

   Açık rıza veriyorumAçık rıza vermiyorum
  14. Güvenlik Sorusu (*)