Temel Değerlerimiz

  • Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik

Faaliyetlerimiz açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine dayanır. Bu bağlamda paydaşlarımızın görüş, düşünce ve katılımı değerlidir.

 

  • Adil, İlkeli ve Dürüst Yönetim

Tüm paydaşlara, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli davranılır. Doğruluk ve dürüstlükten asla taviz verilmez

 

  • Ehliyet ve Liyakat

Akademik ve idari personelin ehliyetli ve liyakatli olması esastır.

 

  • Bilimsellik ve Etik

Tüm çalışmalar bilimsellik temelinde, etik değerlere uygun şekilde yürütülür

 

  • Çevreye Saygı ve Estetik

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde çevreye saygı kültürünü aşılarken, fiziksel mekanlarını estetik duyarlılıkta ve çevreye uygun olarak geliştirir.

 

  • Topluma ve Ülkeye Hizmet

Faaliyetlerini topluma ve ülkeye hizmet önceliği ile gerçekleştirir.

 

  • Özgürlük ve Değerlere Saygı

Özgürlük ve değerlerimize saygı temel ilkelerdir. Özgürlüğün sınırlarını etik değerler, yasa ve yönetmelikler belirler.

 

  • Girişimcilik ve Yenilikçilik

Tüm faaliyetler girişimcilik ve yenilikçilik esasına dayanır. 

 

  • Mükemmeliyet ve Kalite

Hizmet sunumlarında sürekli iyileştirme ve geliştirme prensibiyle hareket edilir.

Referanslarımız

Bizimle İletişimde Kalın

 

Bizi takip edin

Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip ederek yeni eğitimlerimizden ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.

İLETİŞİM

ESOGÜSEM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Meşelik Kampüsü, Merkez Yemekhane Binası Zemin Kat, Sürekli Eğitim Merkezi

Tel: +90 (222) 239 96 28
Tel: +90 (222) 239 37 50 - dahili 5071/5072
Belgegeçer: +90 (222) 239 37 20