Zeka Oyunları Öğreticiliği Sertifika Programı

Eğitimin Amacı
Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifika Programı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.09.2012 tarihli ve 163 sayılı kararı ile kabul edilen, ”Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı” ile 05.09.2013 tarihli ve 118 sayılı kararı ile kabul edilen, “Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programında Değişiklik Yapılması” kararına, uygun olarak hazırlanmıştır. Sertifika programında zekâ oyunları öğreticiliği konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak ve oyunun çocuk için öneminin farkında olarak çocukların eğitimine yönelik zeka oyunları etkinlikleri hazırlayarak yaptırabilmesi amaçlanmaktadır. Bu program, öğreticilere çalıştıkları kurumlarda zekâ oyunları öğreticiliği yapabilecek bilgi, beceri donanım kazandırması konusunda katkı sağlayabilecektir.

Oyunlar çocukların strateji geliştirme, akıl yürütme, problem çözme, uzaysal ve üç boyutlu düşünme, beyin, zekâ ve düşünme kapasiteleri gibi zihinsel faaliyetlerini geliştirirken, aynı zamanda onları hayata da hazırlamaktadır. Programda kurallara uymak, dostça oynamak, paylaşmak, kaybetmeyi kabullenmek, kazananı kutlamak, sabırlı, hoşgörülü ve duyarlı olmak, sorumluluk almak, empati yapmak gibi değerlerin önemi öğrenilir.

Katılım Şartları

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan alan öğretmeni olmak veya
 • Fakülte ve yüksekokulların öğretmenlik bölümü mezunu olmak 
 • Fakülte ve yüksekokulların herhangi bir lisans bölümünden mezun olup öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olmak.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Program toplam dört gün ve 46 saat süren bir eğitimden oluşmaktadır. Son günde öğreticilerin düzeylerinin ölçülmesi için iki saatlik bir değerlendirme sınavı yapılacaktır.  Sınavda öğreticilerin zekâ oyunlarının genel kurallarını ve stratejilerini etkin bir şekilde kullanıp kullanamadıkları, akıl yürütme, iletişim kurma ve problem çözme becerilerini kazanıp kazanmadıkları değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olan öğreticilere zekâ oyunları öğreticiliği sertifikası verilecektir.

PUAN NOT DERECE
0-44.99 D BAŞARISIZ
45-69.99 C ORTA
70-84.99 B İYİ
85-100 A PEKİYİ

Eğitim Tarih ve Saatleri

Katılım sayısına göre ilan edilecektir.

Eğitim programı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

Birinci Gün: 12 Saat

Zekâ ve Zekâ Oyunları 

Zekâ Oyunlarının Genel Amaçları ve Temel Beceriler: Akıl Yürütme, İletişim Kurma, Problem Çözme

Strateji Zekâ Oyunları, Stratejileri ve Uygulamaları

İkinci Gün: 12 Saat

Hafıza, Sözel ve Dilsel Zekâ Oyunları, Stratejileri ve Uygulamaları

Akıl Yürütme Ve İşlem Zekâ Oyunları, Stratejileri ve Uygulamaları

Üçüncü Gün: 12 Saat

Akıl Yürütme Ve İşlem Zekâ Oyunları, Stratejileri ve Uygulamaları 

Geometrik Ve Mekanik Zekâ Oyunları,  Stratejileri ve Uygulamaları

Dördüncü Gün: 12 Saat

Zekâ Oyunları Etkinliği Planlama ve Örnek Etkinlikler, Zekâ Soruları ve Çözümleri 

Değerlendirme Sınavı (2 saat)

Program Ne Sağlıyor?

Zekâ Oyunları Öğreticiliği sertifika programını başarıyla tamamlayan öğreticilerde; olağan üstü sonuçlar vermekte, ön yargılarını yıkmakta, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekte ve aşağıdaki kazanımları sağlamaktadır;

 • Zekâ oyunlarının eğitimdeki öneminin kavranması,
 • Zekâ oyunlarının genel kurallarını ve stratejilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerileri,
 • Yüksek konsantrasyon ve odaklanma kolaylığı,
 • İleri seviyede analitik düşünme yeteneği,
 • Güçlü hayal ve hafıza gücü, 
 • Etkin-Hızlı öğrenme ve zekâ gelişimi,
 • Gelişmiş üst düzey (yaratıcı) problem çözme yeteneği,
 • Kendisini daha iyi ifade edebilme ve sağlıklı iletişim kurabilme becerileri,
 • Sebep-sonuç ilişkisi kurarak akıl yürütme becerileri,
 • Dikkat eksikliği, unutkanlık, algılama güçlüğü gibi problemlerle başa çıkabilme becerileri,
 • Bireylerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak zekâ oyunları dersinin amaçlarını öğrenebilmesi,
 • Zekâ oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak,  yaş gruplarına uygun zekâ oyunlarını öğretebilme ve kullanabilme becerileri,
 • Yaş gruplarına uygun oyun araç-gereçlerini seçerek uygun oyun ortamları hazırlama becerisi,
 • Yaş gruplarına uygun oyun etkinlikleri planlama ve uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulayabilme yeteneği,
 • Değerler eğitimi hakkında farkındalık oluşturabilme yeteneği.

Eğitim Materyalleri
Zekâ oyunları öğreticiliği sertifika programında her öğreticiye özel olarak aşağıdaki eğitim materyali verilmektedir. Bu materyali eğitimcinizden mutlaka isteyiniz.
M.N.ÖZER, M.S.DUYAR, (2015) Mega Zeka, Zeka Oyunları Kurs Programı, Mega Hafıza Eğitim Merkezi, Ankara

Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulunun 04.08.2015 tarih ve 7752472 sayılı yazısı ile kabul edilen, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretmenler İçin Öğretim Materyali kitabından ve ihtiyaç olması halinde eğitmen tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilinir.

NEDEN ESOGÜSEM ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMLERİNE KATILMALISINIZ?

ESOGÜ ailesi olarak,

•Güçlü hafızaya sahip, zihinsel muhakeme gücü yüksek, beynini kullanarak kazanan,

•Analitik düşünme, akıl yürütme, iletişim kurma, bilimsel süreç ve üst düzey problem çözme becerileri gelişmiş,

•Çağın gereksinimleri doğrultusunda eğitilmiş,

•Hızlı düşünerek en iyi kararlar verebilen, etkin ve pratik çözümler üretebilen,

•Temel gücün kuru bilgi değil, bilgiyi kullanarak değere dönüştürmek olduğunu benimsemiş,

•Çok kültürlü, dürüst, güvenilir, çalışkan, güzel ahlaklı, sabırlı, kazanmayı ve kaybetmeyi bilen, uzlaşmacı,

•Çevresine, topluma yararlı, vatansever, kendi öz değerleri ile evrensel değerlere saygılı olan insanlar olarak nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak esas amacımızdır.

Bu anlamda ESOGÜSEM; sizlere sunduğu ZEKÂ OYUNLARI ÖĞRETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ile kalkınmanın insandan başladığına inanmakta ve insana yatırımın Türkiye'nin geleceğine yatırım olacağı bilinciyle çalışmaktadır. Bu eğitimlerde matematiksel düşünce sistemine önem verilerek, yeni geliştirilmiş teknolojik ürünleri üretmeyi özendiren, eleştirmeye, analize, senteze, uygulamaya ve üretmeye yönelten eğitim-öğretim modeli uygulanmaktadır. Bu bağlamda bireyler, matematiğe değer vermeyi, matematiksel düşünmeyi, beyinlerini kullanmayı, matematiksel konuşmayı ve sağlıklı iletişim kurmayı öğrenecek, iyi bir akıl yürütücü ve problem çözücü olarak yetiştirileceklerdir.

Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖZER, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bilgisayar Bölümü,  0532 301 62 45 7 222 239 37 50 Dahili:2229, F1 BLOK Oda.No: 229  

Eğitim Yeri
ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi 

Eğitim Ücreti
1100TL {KDV Dahil}

Ödeme Şekli
1-Bankaya Havale veya EFT
2-Tüm kredi kartlarına tek çekim veya Ziraat Combo kartlara 3 taksit imkanı

Başvuru için tıklayınız

 

 

 

 

 

Referanslarımız

Bizimle İletişimde Kalın

 

Bizi takip edin

Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip ederek yeni eğitimlerimizden ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.

İLETİŞİM

ESOGÜSEM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Meşelik Kampüsü, Merkez Yemekhane Binası Zemin Kat, Sürekli Eğitim Merkezi

Tel: +90 (222) 239 96 28
Tel: +90 (222) 239 37 50 - dahili 5071/5072
Belgegeçer: +90 (222) 239 37 20