Uzman Arabuluculuk Eğitimleri (Uzaktan Eğitim-Canlı Ders)

Eğitimlerle ilgili detaylara ulaşmak için eğitim başlıklarına tıklayınız

Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Uzun) 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Uzun)

Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Kısa) 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Kısa)

Uzman Arabulucuk Eğitimleri Hakkında
Türk hukukunda dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması sonucunda arabuluculuğun geliştirilmesi amacıyla uyuşmazlıkların türüne göre uzmanlık alanlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6’ıncı maddesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığına, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından genel uzmanlık alanları ile içinde fikri ve sınai haklar hukukunun da yer aldığı özel uzmanlık alanları oluşturulmuştur. Arabulucular genel uzmanlık alanları dışında özel uzmanlık alanlarında da eğitim alarak bu alanların en fazla ikisinde uzman arabulucu olabileceklerdir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının 2 Nisan 2021 tarih ve E.73590746-69/-114/9637 sayılı Yazısı ile sağlık hukuku ile fikri ve sınai haklar hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimi iznini alarak, eğitim kurumları siciline kaydedilmiştir.

Sınıf Kontenjanı
Uzman Arabulucuk Eğitimlerinde uzaktan eğitim canlı-ders şeklinde açılacak sınıflar en az 25, en fazla 30 kişilik gruplardan oluşturulacak olup, sınıflar dolduğunda yeni açılacak sınıf için güncel tarihli eğitim programı ilan edilecektir.

Eğitmen Listesi

Sağlık Hukuku
Prof. Dr. Murat Civaner
Doç. Dr. Özge Yücel
Dr. Öğr. Ü. Nezih Varol
Dr. Öğr. Ü. Arb. Barış Toraman
Av. Arb. Leyla Verda Ersoy
Av. Arb. Pervin Yıldız
Av. Arb. Serap Demir 
Av. E. Ahşen Oktay
 
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Önder Erol Ünsal
Dr. Öğr. Ü. Bahar Öcal Apaydın
Dr. Öğr. Ü. Pelin Karaaslan 
Dr. Öğr. Ü. Ufuk Tekin
Av. Dr. Barış Günaydın 
Av. Fethi Merdivan
Av. Arb. Hasan Oğuz Müftüoğlu
Av. Arb. Osman Umut Karaca
Av. Arb. Ayşe İşleyici

 

   Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Uzun)

Eğitimin Amacı
Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi, bu alanda uzman arabulucu sıfatıyla görev almak isteyen arabulucuların sahip olmaları gereken teorik ve uygulama bilgisini ve yeterliğini kazandırmaya yöneliktir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir
Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Uzun) Eğitimine, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilir.
Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. 
Eğitim almak isteyen katılımcıların, aynı anda birden fazla arabuluculuk eğitimine devam edemeyecekleri hususunu göz önüne almaları ve başvurularını buna göre yapmaları uygun olacaktır.

Eğitim İçeriği
Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi (uzun program) toplam üç modülden oluşmaktadır.

İlk ve teorik modül kapsamında; Sağlık Okur Yazarlığı, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, Hasta Hakları ve Mahremiyet, Kişisel Verilerin Korunması, Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları, Tıbbi Uygulama Hataları, Tazminat Sorumluluğu, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sağlık Hukukunda Arabuluculuğa Elverişli Olan ve Olmayan Uyuşmazlıklar, Sağlık Hukukunda Arabuluculuk Süreci konuları yer almaktadır.

İkinci modül olan Uygulama eğitiminde; sağlık hukuku uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetleri yer almaktadır.

Üçüncü modülde, katılımcılara sağlık hukukunda arabuluculukta taraf vekilliğine yönelik eğitim verilecektir.

Eğitim Süresi
62 Saat

Eğitim Günleri
Cumartesi-Pazar günleri

Eğitim Başlangıç Tarihi
22 Mayıs 2021 (Başvuru sayısına göre tarihler netleşecektir)

Eğitim Ücreti
2250₺

Ön başvuru için tıklayınız

Sayfa Başı

   Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Uzun)

Eğitimin Amacı
Fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi, bu alanda uzman arabulucu sıfatıyla görev almak isteyen arabulucuların sahip olmaları gereken teorik ve uygulama bilgisini ve yeterliğini kazandırmaya yöneliktir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir
Fikri ve Sınai Haklar Uzman Arabuluculuk (Uzun) Eğitimine, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilirler.
Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim almak isteyen katılımcıların, aynı anda birden fazla arabuluculuk eğitimine devam edemeyecekleri hususunu göz önüne almaları ve başvurularını buna göre yapmaları uygun olacaktır.

Eğitim İçeriği
Fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi (uzun program) toplam üç modülden oluşmaktadır.

İlk ve teorik modül kapsamında; Fikri Mülkiyet Hukukuna Giriş, Coğrafi İşaretler, Telif Hakları, Marka Hukuku, Patent ve Faydalı Model Hukuku, Tasarım Hukuku, Fikri ve Sinai Hak İhlallerinde Açılacak Davalar konularında eğitim verilecektir.

İkinci modül olan Uygulama eğitiminde; fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetleri yer almaktadır. 

Üçüncü modülde, katılımcılara fikri ve sınai haklar hukukunda arabuluculukta taraf vekilliğine yönelik eğitim verilecektir.

Eğitim Süresi
66 Saat

Eğitim Günleri
Cumartesi-Pazar günleri

Eğitim Başlangıç Tarihi
22 Mayıs 2021 (Başvuru sayısına göre tarihler netleşecektir)

Eğitim Ücreti
1900₺

Ön başvuru için tıklayınız

Sayfa Başı

   Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Kısa)

Eğitimin Amacı
Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi, bu alanda uzman arabulucu sıfatıyla görev almak isteyen arabulucuların sahip olmaları gereken teorik ve uygulama bilgisini ve yeterliğini kazandırmaya yöneliktir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir
Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Kısa) Eğitimine, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilir. Bu koşullar genel olarak; Sağlık hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunmak, Sağlık sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olmak, Sağlık Hukuku alanında fiilen 5 yıl bilirkişi sıfatıyla çalışmış olmak, Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış yargı mensupları arasında yer almaktır. Sayılan koşulları taşımayan arabulucular, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen genel koşullar dairesinde Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Uzun) Eğitimine başvuru yapabilirler.
Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim almak isteyen katılımcıların, aynı anda birden fazla arabuluculuk eğitimine devam edemeyecekleri hususunu göz önüne almaları ve başvurularını buna göre yapmaları uygun olacaktır.

Eğitim İçeriği
Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi (kısa program) toplam üç modülden oluşmaktadır.

İlk ve teorik modül kapsamında; Sağlık Okur Yazarlığı ile Sağlık Hukuku Uyuşmazlıkları konuları yer almaktadır.

İkinci modül olan Uygulama eğitiminde; sağlık hukuku uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetleri yer almaktadır.

Üçüncü modülde, katılımcılara sağlık hukukunda arabuluculukta taraf vekilliğine yönelik eğitim verilecektir.

Eğitim Süresi
42 Saat

Eğitim Günleri
Cumartesi-Pazar

Eğitim Başlangıç Tarihi
22 Mayıs 2021 (Başvuru sayısına göre tarihler netleşecektir)

Eğitim Ücreti
1250₺

Ön başvuru için tıklayınız

Sayfa Başı

   Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Kısa)

Eğitimin Amacı
Fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi, bu alanda uzman arabulucu sıfatıyla görev almak isteyen arabulucuların sahip olmaları gereken teorik ve uygulama bilgisini ve yeterliğini kazandırmaya yöneliktir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir
Fikri ve Sınai Haklar Uzman Arabuluculuk (Kısa) Eğitimine, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilirler. Bu koşullar genel olarak Fikri ve sınai haklar hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunmak, Fikri Sınai Haklar alanında 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olmak, Fikri Sınai Haklar alanında fiilen 5 yıl bilirkişi olarak çalışmış olmak, Patent ve Marka vekili olmak, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış yargı mensubu olmaktır.
Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim almak isteyen katılımcıların, aynı anda birden fazla arabuluculuk eğitimine devam edemeyecekleri hususunu göz önüne almaları ve başvurularını buna göre yapmaları uygun olacaktır.

Eğitim İçeriği
Fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi (kısa program) toplam üç modülden oluşmaktadır.

İlk ve teorik modül kapsamında; Fikri Mülkiyet Hukukuna Giriş, Coğrafi İşaretler, Telif Hakları, Marka Hukuku, Patent ve Faydalı Model Hukuku, Tasarım Hukuku, Fikri ve Sinai Hak İhlallerinde Açılacak Davalar konularında eğitim verilecektir.

İkinci modül olan Uygulama eğitiminde; fikri ve sınai haklar hukukunda uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetleri yer almaktadır.

Üçüncü modülde, katılımcılara fikri ve sınai haklar hukukunda arabuluculukta taraf vekilliğine yönelik eğitim verilecektir.

Eğitim Süresi
42 Saat

Eğitim Günleri
Cumartesi-Pazar

Eğitim Başlangıç Tarihi
22 Mayıs 2021 (Başvuru sayısına göre tarihler netleşecektir)

Eğitim Ücreti
1250₺

Ön başvuru için tıklayınız

Sayfa Başı

 


Uzaktan Eğitimler Hakkında Açıklama
ESOGÜSEM tarafından yürütülecek uzaktan eğitimler için herhangi bir program indirilmesine ihtiyaç yoktur. 
Katılımcılar, online eğitim platformu üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile eğitimlere giriş yapılabilecektir. Ayrıca canlı dersleri daha sonra kayıttan izleme imkanı vardır.

Referanslarımız

Bizimle İletişimde Kalın

 

Bizi takip edin

Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip ederek yeni eğitimlerimizden ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.

İLETİŞİM

ESOGÜSEM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Meşelik Kampüsü, Merkez Yemekhane Binası Zemin Kat, Sürekli Eğitim Merkezi

Tel: +90 (222) 239 96 28
Tel: +90 (222) 239 37 50 - dahili 5071/5072
Belgegeçer: +90 (222) 239 37 20