Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Programın Genel Amacı

Yaşam boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları rekabet ortamında rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundadır. Bunu gerekli kılan temel unsur içinde bulunduğumuz çağdaki bilgi tabanlı teknolojilerdeki hızlı değişime ayak uydurma gereksinimi olarak açıklanabilir. Özellikle günümüzde, mesleklerin ortalama 4 yılda bir yenilendiği dikkate alınırsa, insan kaynaklarının sürekli eğitimi daha da önem kazanmaktadır. Bu durumu fark eden özel/kamu kurum ve kuruluşları insan kaynaklarının sürekli eğitimine yatırım yapmakta ve bu eğitimi etkili biçimde yerine getirebilecek eğiticiler yetiştirmeye çalışmaktadırlar.

Eğiticilerin Eğitimi programının temel amacı kurum personelinin eğitiminde görev alacak eğiticileri özellikle öğrenme-öğretme sürecinde başarılı bir eğitim verebilecek düzeyde yetiştirmektir. Bu eğitim her iki amaca da uygun olarak planlanmıştır ve eğitim bilimleri alanındaki uzman uygulayıcılar tarafından verilecektir.

Kimler Katılabilir 

 • İş Yeri Hekimleri
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • İSG Profesyonelleri
 • Eğitici becerilerini geliştirmek ve sertifika almak isteyenler
 • Şirketlerin insan kaynakları veya eğitim birimlerinde çalışanlar
 • Kurum içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki kişiler
 • Eğitmen olarak kendisini geliştirmek isteyenler

Eğitim İçeriği:

KONU 1: TEMEL KAVRAMLAR (2 ders saati)

 • İyi eğiticinin özellikleri
 • Eğitici kimliğini geliştirme

KONU 2: YETİŞKİN EĞİTİMİ (3 ders saati)

 • Eğitimin temel kavramları
 • Yetişkinlerin özellikleri
 • Yetişkin eğitiminin temel prensipleri
 • Yetişkin öğrenme teorileri

KONU 3: YETİŞKİN EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİ (3 ders saati)

 • Beklenti ve süreçlerin belirlenmesi
 • Zaman yönetimi
 • Motivasyon

KONU 4: EĞİTİM / ÖĞRETİM PROGRAMI TASARLAMA (8 ders saati)

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programının Öğeleri
 • Hedefler
 • Eğitim Durumları
 • Sınama Durumları
 • Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
 • Program ve Tasarım
 • Eğitim Ortamı
 • Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
 • Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
 • Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
 • Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
 • Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
  - Yapılandırmacılık

  - Proje Temelli Öğrenme
  - Problem Temelli Öğrenme
  - Beyin Temelli Öğrenme
  - Tam Öğrenme
  - Yaşam Boyu Öğrenme

KONU 5: ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (8 ders saati)

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar / Teknikler / Uygulamalar

 • Yapılandırmacılık
 • Proje Temelli Öğrenme
 • Problem Temelli Öğrenme
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • Tam Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Grup Çalışması – Uygulama
 • Beyin Fırtınası – Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
 • Düz anlatım
 • Soru-Cevap ve Tartışma
 • Grup Çalışması
 • Vaka Analizi
 • Simulasyon
 • Rol Yapma

KONU 6: ETKİLİ İLETİŞİM (8 ders saati)

 • İletişim
 • İletişimin İşlevleri, Tipleri ve Modelleri
 • Sözlü ve Sözsüz İletişimi
 • Sözsüz İletişimi Etkileyen Faktörler ve Kişilerarası Duyarlılık
 • Örgüt içi İletişim ve Çatışma
 • Tümden Reddetme
 • Aşırı Genelleme
 • Algı Yasaları
 • İletişim Becerisi
 • Kişilerarası İletişim ve İletişimde Dinleme
 • Etkili Dinleme ve Özellikleri
 • Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati
 • Empati Sempati İlişkisi
 • Kişilerarası İletişimde Kendini Açma
 • Çatışma Türleri ve Çözme Teknikleri
 • İletişim modelleri
 • İletişim becerileri
 • Farklı özelikleri olan katılımcılarla iletişim
 • Sunum becerileri

KONU 7: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (4 ders saati)

 • Öğrenme, öğretme ve teknoloji ilişkisi
 • Web 2.0 teknolojileri
  - Çevrimiçi sunum programları
  - Ortak dosya kullanım programları
  - Çevrimiçi Sınıf Araçlarının Kullanımı
  - Çevrimiçi Video ve Sunum Oluşturma
  - Çevrimiçi Ölçme / Değerlendirme Oluşturma
  - Çevrimiçi Kavram Haritası Oluşturma
  - Kelime Bulutu programları
  - Grafik / İnfografik oluşturma

KONU 8: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (4 ders saati)

 • Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
 • Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
 • Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler
 • Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri
 • Sınav sorusu hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Performans değerlendirme

KONU 9: EĞİTİM UYGULAMALARI (5 ders saati) 

      Eğitim Tarihi: İlan edilecek.

      Eğitim Süresi: 45 saat

      Belge: Sertifika

      Eğitim Ücreti: 1000TL

      Eğitim Yeri: ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi 

Gerekli Belgeler:

 • Mezuniyet Belgesi(Diploma) Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 ad. vesikalık fotoğraf
 • Banka dekontu (internet çıktısı) veya kredi kartı ile merkezimizde ödeme yapabilirsiniz. (sadece hafta içi )  

Başvuru için tıklayınız.

Referanslarımız

Bizimle İletişimde Kalın

 

Bizi takip edin

Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip ederek yeni eğitimlerimizden ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.

İLETİŞİM

ESOGÜSEM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Meşelik Kampüsü, Merkez Yemekhane Binası Zemin Kat, Sürekli Eğitim Merkezi

Tel: +90 (222) 239 96 28
Tel: +90 (222) 239 37 50 - dahili 5071/5072
Belgegeçer: +90 (222) 239 37 20