ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Sigorta Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi

Eğitimin Adı

Sigorta Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi

Eğitimin Amacı

Uzman Arabuluculuk Eğitimleri Hakkında
Türk hukukunda dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması sonucunda arabuluculuğun geliştirilmesi amacıyla uyuşmazlıkların türüne göre uzmanlık alanlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6’ıncı maddesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığına, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından genel uzmanlık alanları ile içinde fikri ve sınai haklar hukukunun da yer aldığı özel uzmanlık alanları oluşturulmuştur. Arabulucular genel uzmanlık alanları dışında özel uzmanlık alanlarında da eğitim alarak bu alanların en fazla ikisinde uzman arabulucu olabileceklerdir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının 2 Nisan 2021 tarih ve E.73590746-69/-114/9637 sayılı Yazısı ile sağlık hukuku ile fikri ve sınai haklar hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimi iznini alarak, eğitim kurumları siciline kaydedilmiştir.

Sınıf Kontenjanı
Uzman Arabuluculuk Eğitimlerinde uzaktan eğitim canlı-ders şeklinde açılacak sınıflar en az 25, en fazla 30 kişilik gruplardan oluşturulacak olup, sınıflar dolduğunda yeni açılacak sınıf için güncel tarihli eğitim programı ilan edilecektir.

Amaç

Türk hukukunda dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması sonucunda arabuluculuğun geliştirilmesi amacıyla uyuşmazlıkların türüne göre uzmanlık alanlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6’ıncı maddesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığına, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından genel uzmanlık alanları ile içinde sigorta hukukunun da yer aldığı özel uzmanlık alanları oluşturulmuştur. Arabulucular genel uzmanlık alanları dışında özel uzmanlık alanlarında da eğitim alarak bu alanların en fazla ikisinde uzman arabulucu olabileceklerdir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından verilen izinle Sigorta Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimlerini vermek için yetkilendirilmiş ve eğitim kurumları siciline kaydedilmiştir.

Sigorta hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi, bu alanda uzman arabulucu sıfatıyla görev almak isteyen arabulucuların sahip olmaları gereken teorik ve uygulama bilgisini ve yeterliğini kazandırmaya yöneliktir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Eğitimin İçeriği

Sigorta hukuku uzman arabuluculuk eğitimi toplam üç modülden oluşmaktadır.

İlk ve teorik modül kapsamında; Sigorta Hukukuna Giriş, Sigorta Kurumları ve Aracıları, Sigorta Sözleşmeleri, Sigorta Türleri, Güvence Hesabı, Sigorta Davaları, Sigorta Tahkim, Aktüer Hesaplamalar konuları yer almaktadır (30 ders saati).

İkinci modül olan Uygulama eğitiminde; Sigorta hukuku uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetleri yer almaktadır (20 ders saati).

Üçüncü modülde, Katılımcılara sigorta hukukunda arabuluculukta taraf vekilliğine yönelik eğitim verilecektir (2 ders saati).

Kimler İçin

Sigorta Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimine, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilir.
Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim almak isteyen katılımcıların, aynı anda birden fazla arabuluculuk eğitimine devam edemeyecekleri hususunu göz önüne almaları ve başvurularını buna göre yapmaları uygun olacaktır.

Eğitmenler

ESOGÜ Hukuk Fakültesi Akademisyenleri ve Uzman Arabulucu Avukatlar

Belge Açıklaması

Program sonunda yapılan yüzde 70 katılım şartını sağlayan katılımcılara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

Ödeme Şekli

1) Banka hesabına Havale/EFT
2) Kredi kartıyla tüm kartlara tek çekim veya Ziraat kredi kartlarına 2 taksit imkanı

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Eğitim Süresi

52 Saat

Eğitim Gün ve Saatleri

Cumartesi-Pazar günleri

Eğitim Ücreti

1900₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

ESOGÜSEM

Bilgi Almak İstiyorum

  Ön Başvuru Formu


  Eksik bilgi girilmesi halinde kayıt işleminiz gerçekleşmez. (*) ile işaretli tüm alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

  1. TC Kimlik No (*)

  2. Ad (*)

  3. Soyad (*)

  4. Doğum Tarihi (*)

  5. Cinsiyet (*)

  6. Mezuniyet Durumu

  7. Meslek

  8. E-posta Adresi (*)

  9. Mobil Telefon No (*)

  10. Başvurmak İstediğiniz Eğitim (*)

  11. Eklemek İstedikleriniz

  12. Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.


  13. Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın http://esogusem.ogu.edu.tr ve www.ogu.edu.tr internet adreslerinde ve üniversite ile Sürekli Eğitim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına

   Açık rıza veriyorumAçık rıza vermiyorum

  14. Güvenlik Sorusu (*)