ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Kısa)

Eğitimin Adı

Sağlık Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi (Kısa)

Eğitimin Amacı

Uzman Arabuluculuk Eğitimleri Hakkında
Türk hukukunda dava şartı arabuluculuk sisteminin yaygınlaşması sonucunda arabuluculuğun geliştirilmesi amacıyla uyuşmazlıkların türüne göre uzmanlık alanlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 6’ıncı maddesi ile Arabuluculuk Daire Başkanlığına, arabuluculuk uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından genel uzmanlık alanları ile içinde fikri ve sınai haklar hukukunun da yer aldığı özel uzmanlık alanları oluşturulmuştur. Arabulucular genel uzmanlık alanları dışında özel uzmanlık alanlarında da eğitim alarak bu alanların en fazla ikisinde uzman arabulucu olabileceklerdir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının 2 Nisan 2021 tarih ve E.73590746-69/-114/9637 sayılı Yazısı ile sağlık hukuku ile fikri ve sınai haklar hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimi iznini alarak, eğitim kurumları siciline kaydedilmiştir.

Sınıf Kontenjanı
Uzman Arabuluculuk Eğitimlerinde uzaktan eğitim canlı-ders şeklinde açılacak sınıflar en az 25, en fazla 30 kişilik gruplardan oluşturulacak olup, sınıflar dolduğunda yeni açılacak sınıf için güncel tarihli eğitim programı ilan edilecektir.

Amaç

Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi, bu alanda uzman arabulucu sıfatıyla görev almak isteyen arabulucuların sahip olmaları gereken teorik ve uygulama bilgisini ve yeterliğini kazandırmaya yöneliktir. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Eğitimin İçeriği

Sağlık hukukunda uzman arabuluculuk eğitimi (kısa program) toplam üç modülden oluşmaktadır.

İlk ve teorik modül kapsamında; Sağlık Okur Yazarlığı ile Sağlık Hukuku Uyuşmazlıkları konuları yer almaktadır.

İkinci modül olan Uygulama eğitiminde; sağlık hukuku uzman arabulucu adaylarının bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama faaliyetleri yer almaktadır.

Üçüncü modülde, katılımcılara sağlık hukukunda arabuluculukta taraf vekilliğine yönelik eğitim verilecektir.

Kimler İçin

Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Kısa) Eğitimine, Arabuluculuk Daire Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan arabulucular katılabilir. Bu koşullar genel olarak; Sağlık hukuku alanında yüksek lisans tezi ve üzeri akademik çalışması bulunmak, Sağlık sektöründe 5 yıl boyunca sözleşmeli veya kadrolu hukuk müşavirliği, avukatlık ya da uzmanlık yapmış olmak, Sağlık Hukuku alanında fiilen 5 yıl bilirkişi sıfatıyla çalışmış olmak, Ticaret mahkemelerinde ve Yargıtay ile Bölge Adliye Mahkemelerinin ticari uyuşmazlıklara bakan ilgili dairelerinde toplam 5 yıl çalışmış yargı mensupları arasında yer almaktır. Sayılan koşulları taşımayan arabulucular, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen genel koşullar dairesinde Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Uzun) Eğitimine başvuru yapabilirler.
Katılımcıların eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim almak isteyen katılımcıların, aynı anda birden fazla arabuluculuk eğitimine devam edemeyecekleri hususunu göz önüne almaları ve başvurularını buna göre yapmaları uygun olacaktır.

Eğitmenler

ESOGÜ Hukuk Fakültesi Akademisyenleri ve Uzman Arabulucu Avukatlar

Belge Açıklaması

Program sonunda yapılan yüzde 70 katılım şartını sağlayan katılımcılara Eskişehir Osmangazi Üniversitesi onaylı Katılım Belgesi verilecektir.

Ödeme Şekli

1) Banka hesabına Havale/EFT
2) Kredi kartıyla tüm kartlara tek çekim veya Ziraat kredi kartlarına 2 taksit imkanı

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Eğitim Süresi

42 Saat

Eğitim Gün ve Saatleri

Cumartesi-Pazar günleri

Eğitim Ücreti

1250₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

ESOGÜSEM

Bilgi Almak İstiyorum

  Ön Başvuru Formu


  Eksik bilgi girilmesi halinde kayıt işleminiz gerçekleşmez. (*) ile işaretli tüm alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

  1. TC Kimlik No (*)

  2. Ad (*)

  3. Soyad (*)

  4. Doğum Tarihi (*)

  5. Cinsiyet (*)

  6. Mezuniyet Durumu

  7. Meslek

  8. E-posta Adresi (*)

  9. Mobil Telefon No (*)

  10. Başvurmak İstediğiniz Eğitim (*)

  11. Eklemek İstedikleriniz

  12. Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.


  13. Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın http://esogusem.ogu.edu.tr ve www.ogu.edu.tr internet adreslerinde ve üniversite ile Sürekli Eğitim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına

   Açık rıza veriyorumAçık rıza vermiyorum

  14. Güvenlik Sorusu (*)