ESOGÜSEM
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitimin Adı

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 90 (doksan) dakika sürecektir.

 

Eğitim, T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavına başvuran adayları hazırlamayı amaçlamaktadır.

 

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimi kapsamında, arabulucu adayının sınav bakımından sorumlu olduğu konuların tekrarına, geçmiş arabuluculuk sınavlarında sorulan soruların çözümüne ve ayrıca sorumluluk konuları çerçevesinde örnek soru çözümlerine yer verilmektedir.

 


						

Eğitimin İçeriği

Arabuluculuk Sınavı Hazırlık Eğitiminin ders başlıkları aşağıdaki gibidir

 • Çatışma Teorisi-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Arabulucunun kim olduğu – Arabuluculuğun Temel Esasları
 • Arabuluculuğun Aşamaları
 • İlgili konular çerçevesinde soru çözümleri

 

Arabuluculuk sınavına başvuracakların;

1) Türk vatandaşı olmak,
2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3) Tam ehliyetli olmak,
4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,
Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Kimler İçin

Arabuluculuk Sınavı Hazırlık Eğitimi’ne, sınava katılmaya hak kazanmış hukukçular katılabilir.

Eğitmenler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri

Kapsam ve Yasal Dayanak

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Belge Açıklaması

Belge verilmeyecektir

Ödeme Şekli

1) Banka hesabına Havale/EFT
2) Kredi kartıyla tüm kartlara tek çekim

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Eğitim Süresi

18 Saat

Eğitim Gün ve Saatleri

İlan edilecek
Cumartesi ve Pazar
09.00-18.00

Eğitim Ücreti

750₺ (KDV Dahil)

Eğitim Yeri

ESOGÜSEM

Bilgi Almak İstiyorum

  Ön Başvuru Formu


  Eksik bilgi girilmesi halinde kayıt işleminiz gerçekleşmez. (*) ile işaretli tüm alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır.

  1. TC Kimlik No (*)

  2. Ad (*)

  3. Soyad (*)

  4. Doğum Tarihi (*)

  5. Cinsiyet (*)

  6. Mezuniyet Durumu (*)


   En son mezun olduğunuz öğrenim durumunuzu seçiniz

  7. Meslek

  8. E-posta Adresi (*)

  9. Mobil Telefon No (*)

  10. Eklemek İstedikleriniz

  11. Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.


  12. Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın http://esogusem.ogu.edu.tr ve www.ogu.edu.tr internet adreslerinde ve üniversite ile Sürekli Eğitim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına

   Açık rıza veriyorumAçık rıza vermiyorum

  13. Güvenlik Sorusu (*)