İlk Yardım Eğitici Eğitimi

T.C. Sağlık Bakanlı'ğının Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren "İlk Yardım Yönetmeliği" kapsamında "İlk Yardım Eğitici Eğitimi", Merkezimiz ve ESOGÜ İlk Yardım Eğitim Merkezi aracılığıyla yapılacaktır.

ESOGÜSEM'den Kurumsal Eğitim Çözümleri Projesi

İçinde bulunduğumuz çağda, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok hızlı değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır Bu hızlı değişimlere iş dünyasının ayak uydurabilmesi gerekli eğitim ihtiyacını doğru kanallardan karşılamasına bağlıdır. Eskişehir’de konumlanmış üniversiteler bugüne kadar toplumun ve iş dünyasının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasında çekingen bir tavır sergilemişlerdir. 

Dünya Çapında Geçerli Bilişim Sertifikaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile uluslararası test sertifikasyon merkezi Certiport, ESOGÜ Sürekli Eğitim(ESOGÜSEM) bünyesinde uluslararası bilgi teknolojileri yetkinlik sertifikaları vermeye yetkili bir sınav merkezi açılmasına yönelik işbirliği anlaşması imzalamıştır.

certiport_referans

İçeriği dağıtıma sok