Konkordato Komiserliği Sertifika Programı

Önemli Uyarı
Konkordato Komiserliği Sertifika Programı hakkında Adalet Bakanlığı'ndan güncel mevzuat beklenmektedir. 
Yayımlanacak mevzuata göre eğitim düzenleme yetki belgesi alınarak eğitim başlatılacaktır. Süreç sonuçlanana kadar sadece ÖNKAYIT alınmaktadır.

Eğitimin Amacı
Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması ve bu süreçte önem arz eden, mahkeme tarafından atanmış konkordato komiserinin görev, yetki ve sorumluluklarını hukuki ve mali yönleri ile birlikte anlatmaktır. Verilen sertifika Konkordato Komiseri olmak isteyen katılımcılara avantaj sağlamaktadır.

Eğitimin Kapsamı
Yeni 7101 sayılı İcra İflas Kanunu’na göre konkordato başvuru sürecinin mali ve hukuki yönleriyle katılımcılara aktarılması, konkordato komiserinin görev, yetki ve sorumluluklarının paylaşılmasıdır.

Kimler Katılabilir
Avukatlar, Mali Müşavirler, Bilirkişi Başvurusu Yapacaklar, Şirket Yetkilileri

Eğitim İçeriği:
A. Hukuki Boyut

1.     Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller
2.     Konkordato talebi – Konkordato talebine eklenecek belgeler
3.     Konkordato Projesi
4.     Finansal Analiz Raporları
5.     Geçici Konkordato Mühleti ve Sonuçları – İcra Takiplerine Etkisi
6.     Konkordato Komiseri Olabilecek Kişiler, Komiserinin Yetki ve Görevleri
7.     Kesin Konkordato Mühleti, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
8.     Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
9.     Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması
10.  Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk
11.  Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
12.  Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları
13.  Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu
14.  Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası
15.  Konkordatonun Feshi
16.  Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri
17.  Rehinli alacaklılarla Müzakere ve Konkordato

B. Mali Boyut

1.   Hukukçular için temel muhasebe konuları
2.   Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
3.   TTK’ya göre sermayenin korunması ve iyileştirme yolları
  3.1.      Yönetim kurulunun sorumluluğu TTK md.375/g
  3.2.      Mali durumun bozulması TTK m. 376
  3.3.      Sermaye + yasal yedeklerin ½’nin kaybedilmesi ve sonuçları
  3.4.      Sermaye + yasal yedekleri 2/3’nin kaybedilmesi ve sonuçları
  3.5.      Borca batıklık bilançosu, borca batık olma ve sonuçları
  3.6.      Riskin erken saptanması ve yönetimi TTK m. 378
  3.7.      İyileştirme yolları ve kısaca yasal düzenlemelerin tarihçesi
4.   İİK m. 286’ya göre eklenecek belgelere kısa bakış ve dikkat edilmesi gereken alanlar
5.   Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması İİK m. 286 1/a
  5.1.      Borçlunun borçlarını hangi oranda ve vadede ödeyeceği
  5.2.      Alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş sayılacağı
  5.3.      Ödemeler için borçlunun mallarını satıp satmayacağı
  5.4.      Borçlunun faaliyetlerine devam edebilmesi için mali kaynakları nasıl temin edeceği
6.   Borçlunun İİK m. 286 1/b
  6.1.      Mal varlığını gösterir belgeler
  6.2.      TTK’ya göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu
  6.3.      İşletmenin devamlılığına göre hazırlanan ara bilanço (ve gelir tablosu)
  6.4.      İşletmenin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço
  6.5.      Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri, e-defter berat bilgileri
  6.6.      Borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler
  6.7.      Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler,
6.8.      Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler,
7.   Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumlarını gösteren liste 286 1/c,
8.   Konkordato projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo İİK m. 286 1/d
9.   SPK veya KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları İİK m. 286 1/e.

Eğitim Süresi: İlan edilecek

SMMM Prof. Dr. Birol YILDIZ (ESOGÜ İİBF)birolyildiz@gmail.com  
Av. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)ahmetkarakocali@gmail.com  

Eğitim Tarihi
İlan edilecek

Belge
Sertifika (%80 devam zorunludur)

Eğitim Ücreti
900TL (KDV Dahil)

Eğitim Yeri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Ödeme Şekli
1-Merkezimizde tüm kredi kartlarına tek çekim
2-Banka hesabına eft/havale

Banka Hesabımız
Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesi
Hesap no: 011740013076 6057
IBAN: TR 41 0001 0001 1740 0130 7660 57

Ön başvuru için tıklayınız

 

Referanslarımız

Bizimle İletişimde Kalın

Bizi takip edin

Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip ederek yeni eğitimlerimizden ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.

İLETİŞİM

ESOGÜSEM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Meşelik Kampüsü, F3 Blok
KAT: 1 (İİBF Yanı)
Sürekli Eğitim Merkezi

Tel: +90 (222) 239 96 28
Tel: +90 (222) 239 37 50 - dahili 5071/5072
Belgegeçer: +90 (222) 239 37 20